เครื่องวัดการไหลปริมาณของเหลวที่แม่นยำในท่อ

ตามชื่อที่แนะนำ เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดการไหลของของเหลว ในหลายกรณี ยังวัดปริมาณของเหลวที่แม่นยำในท่ออีกด้วย อุปกรณ์วัดการไหลของของเหลวเหล่านี้เครื่องวัดการไหลมีการใช้งานอย่างเท่าเทียมกันทั้งในการใช้งานในประเทศและในอุตสาหกรรม โดยจะใช้วัด ตรวจสอบเครื่องวัดการไหล และประเมินปริมาณหรือการไหลของของเหลวที่เหมาะสม สิ่งนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการของเหลว

อย่างเหมาะสม เครื่องวัดการไหลและยังตรวจจับได้ว่ามีการใช้ผิดวิธีหรือการรั่วไหลที่นำไปสู่การสิ้นเปลืองหรือไม่อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ในการวัดการไหลและปริมาณของของเหลวในภาชนะเฉพาะเครื่องวัดการไหล ท่อส่ง ถัง ห้องที่ใช้ในอุตสาหกรรม แหล่งธรรมชาติ มีกลไกและลักษณะทางเทคนิคที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงในโหมดการทำงานและคุณสมบัติทางเทคนิคขึ้นอยู่กับขอบเขตการใช้งาน ค่าการทำงาน และลักษณะของของเหลวที่ประเมินโดยพวกเขา

การเคลือบผิวอุตสาหกรรมเรือดำน้ำเครื่องวัดอัตราการไหล

เครื่องวัดการไหลของของเหลวใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่นอาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีวิจัยน้ำปฏิบัติการกู้ภัยอัคคีภัยอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมน้ำมันอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมสี เครื่องวัดการไหลจาระบี และการเคลือบผิวอุตสาหกรรมเรือดำน้ำเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้พบได้ในการออกแบบและเทคนิคการปฏิบัติงานที่หลากหลายตามประโยชน์และอุตสาหกรรมที่ให้บริการเครื่องวัดการไหล ต่อไปนี้เป็นประเภทที่พบมากที่สุดในตลาดเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Differential Pressure

เครื่องวัดประเภทนี้มีรูปแบบต่างๆ เช่น Orifice Plates, Flow Nozzles, Venturi Tubes และ Variable Area เครื่องวัดอัตราการไหลของความเร็ว เครื่องวัดการไหลรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เครื่องวัดประเภทนี้ได้แก่ หลอดนำร่อง แคลอริเมตริก กังหัน กระแสน้ำวน แม่เหล็กไฟฟ้า และดอปเปลอร์อัลตราโซนิกมิเตอร์วัดการไหลแบบ Positive Displacement Flow: มิเตอร์ประเภทต่างๆ ที่ทำงานภายใต้หลักการนี้คือ มิเตอร์แบบลูกสูบลูกสูบเครื่องวัดการไหล, Nutating Disc และ Rotary Vane Meter Mass Flow Meters :เครื่องวัดของเหลวประเภทนี้มีรูปแบบต่างๆ เช่น Thermal

ความกังวลหลักของลูกค้าเพื่อให้ได้การวัดของเหลวที่แม่นยำ

 และ Coriolis Flow Meter Open Channel Flow Meter เครื่องวัดประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ Flow Meter แสดงการวัดของเหลวอย่างไรทั้งมาตรวัดแบบแอนะล็อกและดิจิตอลในปัจจุบันมีคุณลักษณะไฮเทคและความเหนือชั้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจถึงการวัดการไหลของของเหลวและปริมาณที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพเครื่องวัดการไหล ผู้ผลิตเครื่องวัดมีความตระหนักมากขึ้นกว่าเดิมเกี่ยวกับระดับความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ซึ่งเป็นความกังวลหลักของลูกค้าเพื่อให้ได้การวัดของเหลวที่แม่นยำ เครื่องวัดการไหล flow meter จะถูกวางไว้ใกล้กับสายป้อนและผลลัพธ์ที่คำนวณได้จะแสดงอย่างแม่นยำบนแผงมาตรวัด หน่วยทั่วไปที่ใช้อ่านมาตรวัดน้ำคือ ‘ลูกบาศก์ฟุต’ หรือ ‘นิ้ว’ แต่หน่วยจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ เครื่องวัดการไหลการอ่านหรือผลลัพธ์จะแสดงในการลงทะเบียนแบบตรงหรือแบบวงกลม และแต่ละการลงทะเบียนจะมีรูปแบบตัวเลขที่คำนวณการใช้น้ำทั้งหมดได้อย่างสะดวก

เครื่องวัดการไหล