เหตุใดการอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าจึงมีความสำคัญ

การอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้ามักถูกมองว่าเป็นข้อกำหนดที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางกฎหมายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การใช้อย่างถูกต้องอาจมีผลกระทบและประโยชน์ต่อบริษัทในวงกว้างมากกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว ความจำเป็นในการฝึกอบรมพนักงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานสำหรับนายจ้างทุกคน ความต้องการทางกฎหมายจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมของคุณและความเสี่ยงที่พนักงานต้องเผชิญ

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในสถานที่ทำงานทั่วไป

  • สำหรับพนักงานทุกคน , การฝึกอบรมการจัดการด้วยตนเองสำหรับผู้ที่ทำงานในการยก การบรรทุก ฯลฯ การฝึกอบรมประเภทอุปกรณ์เฉพาะ (เช่น รถยก) ทักษะเฉพาะสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน
  • รวมถึงการฝึกอบรมในหัวข้อเฉพาะด้านความปลอดภัย เช่น การประเมินความเสี่ยง นอกเหนือจากความต้องการด้านกฎหมายแล้ว การอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่จัดส่งอย่างดีควรให้พนักงานมีส่วนร่วม
  • ทำให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการและความปรารถนาของบริษัท

ควรจำไว้ว่าการอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอาจรวมถึงทักษะเฉพาะในการใช้งานอุปกรณ์หรือการฝึกอาชีพที่เชื่อมโยงกับงาน ในทางกฎหมายมีข้อกำหนดที่เป็นสากลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งสามารถทำได้โดยเพียงแค่ซื้อแพ็คเกจบนชั้นวาง ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน เว็บหรืออะไรก็ตาม ให้แน่ใจว่าเป็นไปตามความต้องการทางกฎหมายของคุณ ดีที่สุดคือมองหาการฝึกอบรมที่มุ่งไปที่บริษัทของคุณและงานที่รับทำ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความรู้หลักเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในประเทศของคุณ

แต่ควรพิจารณาเฉพาะที่ความเสี่ยงและการควบคุมที่จำเป็นในที่ทำงานของคุณ

  • กฎหมายความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน หน้าที่ของบุคคลและคนงาน ความเสี่ยงทั่วไปและการควบคุมในอุตสาหกรรมของคุณ สิ่งที่มักลืมไปเมื่อวางแผนการฝึกอบรมคือ
  • การอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่พนักงานได้รับจากการพัฒนาทั่วไป ช่างเครื่องส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมในการทำงาน ซึ่งรวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยด้วย
  • หลักสูตรนี้อาจไม่ได้ระบุว่าเป็นหลักสูตรด้านความปลอดภัย แต่ให้ทักษะเฉพาะด้านและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างปลอดภัยและต้องจดจำไว้เสมอ

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตอบสนองความต้องการดังกล่าวทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ สามัญสำนึกและความต้องการทั่วไปเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรได้รับการฝึกอบรมและมีความสามารถ หมายความว่ารายการอื่นๆ อาจจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้อยู่นอกเหนือข้อกำหนดที่เป็นทางการ แต่เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนใช้งานถือเป็นการไร้เดียงสาที่สุด โรงงานและอุปกรณ์หลายรายการสามารถฝึกอบรมในบ้านโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า