อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 2

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2505 ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 348.13 ตารางกิโลเมตร หรือกว่า 217,576.25 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด โดยมีที่ราบบนยอดภูกระดึงประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร หรือกว่า 37,500 ไร่

ภูกระดึงมีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 400 – 1,200 เมตร จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร สภาพทั่วไปของภูกระดึงประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด พันธุ์สัตว์ป่านานาพันธุ์ อาทิ ช้างป่า และกวง หน้าผา ทุ่งหญ้า ลำธาร และน้ำตก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำพองซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง สามารถติดต่อสอบถาม หรือสำรองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้า ทั้งที่พักประเภทเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติและพื้นที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่นำเต็นท์มาเองตามแผนผังจุดพักแรม ก่อนเดินทาง ได้โดยตรง ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทรศัพท์หมายเลข 0-4281-0833 และหมายเลข 0-4281-0834 (ในเวลาราชการ)

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 1

จุดชมวิวที่ผู้พิชิตหลายท่านต้องไปชมก็มีอยู่หลายจุดด้วยกัน  อาทิ ผาหล่มสัก ผาที่งดงามและเป็นที่นิยมมาทุกยุคทุกสมัย เป็นจุดชมตะวันลับขอบฟ้าที่สวยงาม เป็นผาหินแผ่นมหึมา ยื่นออกไป และมีต้นสนภูเขาขึ้นเคียงข้าง แผ่กิ่งก้านประกอบฉากได่อย่างงดงาม นักท่องเที่ยว นิยมมาถ่ายภาพ บนผาหล่มสักกลับไป เป็นที่ระลึก

อีกสิ่งหนึ่งที่ใครไปถึงภูกระดึงแล้วอยากจะเห็นก็คือ ใบเมเปิลสีแดงสดสีฉูดฉาดอวดสายตาคนมาที่เยือน   สำหรับบนภูกระดึง สามารถเดินไปดูใบเมเปิลเปลี่ยนสีได้ตามเส้นน้ำตก ตั้งแต่น้ำตกเพ็ญพบใหม่ ไปจนถึงจุดยอดฮิตคือน้ำตกถ้ำใหญ่